Het vierde vraagstuk: het geloof van Waraqah ibn Nawfal in de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam