Deel 5: De berichtgeving van de Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam alvorens de openbaring

Categorie: Kennis

Hieronder vallen de volgende vraagstukken:

 1. Het eerste vraagstuk: Zijn geboorte salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.
 2. Het tweede vraagstuk: Zijn zoogmoeders salla-llaahu 3alayhi wa-sallam
  Thuwaybah, de slavin van aboe Lahab, de slavin van benie Hishaam
  Haliemah a-Ssa3diyyah
 3. Het derde vraagstuk: de splijting van zijn borst en de snijding van het mes op zijn hart
 4. Het vierde vraagstuk: het sterven van zijn moeder en zijn bezoek aan haar graf na de openbaring.
 5. Het vijfde vraagstuk: de voogdij van zijn opa en zijn liefde jegens hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.
 6. Het zesde vraagstuk: zijn weiden van de schapen, en Allaah’s preventie voor hem om geen fouten te maken.
 7. Het zevende vraagstuk: het verhaal van de monnik Buhayrah.
 8. Het achtste vraagstuk: de deelname van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam aan Al-Fudoel verdragsorganisatie.
 9. Het negende vraagstuk: zijn huwelijk met Khadiedjah en de beduiding van haar geweldige positie.
 10. Het tiende vraagstuk: de medewerking van de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam aan de bouw van de Ka3bah.
 11. Het elfde vraagstuk: de berechting van Quraysh bij de Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam over het verheffen van de Steen.
 12. Het twaalfde vraagstuk: De begroeting van de Steen aan hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vóór de profeetschap.