Het twaalfde vraagstuk: De begroeting van de Steen aan hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vóór de profeetschap

Categorie: Kennis

Djaabir ibn Samurah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Ik ken een steen in Mekkah die mij begroetten vóór dat ik gezonden werd. Voorzeker, ik herken hem nu.”[1]


[1] Deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim.