Deur 07 : De ethieken van het doen van de behoefte

Het doen van een behoefte is een synoniem van uitscheiding van urine en/of ontlasting. Deze terminologie is uit een hadieth gehaald waarin de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: “Als iemand onder jullie voor zijn behoefte gaat zitten.”

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

 

7.1. De ethieken van het binnentreden van het toilet

7.2. De smeekbede van het binnentreden van het toilet

7.3. Al-istindjaa’

7.4. De plekken waar het voor men verboden is uit te scheiden

7.5. Ethieken tijdens het doen van de behoefte

7.6. De smeekbede van het uittreden van het toilet

7.7. Al-istidjmaar

7.8. De grondige reiniging van het geslacht

7.9. De houding tijdens het uitscheiden

7.10. Het reinigen van het geslachtsorgaan