Het twaalfde vraagstuk: De begroeting van de Steen aan hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vóór de profeetschap

Het twaalfde vraagstuk: De begroeting van de Steen aan hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vóór de profeetschap.

Djaabir ibn Samurah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Ik ken een steen in Mekkah die mij begroetten vóór dat ik gezonden werd. Voorzeker, ik herken hem nu.”1

 


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim. []