Iedere moslim dient kennis op te doen over de volgende geloofsgerelateerde zaken.

 

Subcategories


Artikels


Vraag 1: Wat is de eerste verplichting van de dienaren?
Vraag 2 : Wat is de zaak waarvoor Allaah de schepselen heeft geschapen?
Vraag 3: Wat betekent de dienaar (al-3abd)?
Vraag 4: Wat is de aanbidding (al-3ibaadah)?
Vraag 5: Wanneer wordt een daad een aanbidding?
Vraag 6: Wat is het kenmerk van de dienaar die van zijn Heer de Verhevene de Majesteitelijke houdt?
Vraag 7: Hoe weten de dienaren waar Allaah van houdt en waarmee Hij behaagd is?
Vraag 8: Hoeveel voorwaarden heeft een aanbidding?
Vraag 9: Wat is oprechte wil (sidqu-l-3aziemah)?
Vraag 10: Wat betekent een zuivere intentie (al-Ikhlaas)?
Vraag 11: Wat is de enige religie die Allaah heeft bevolen te volgen en te praktiseren?
Vraag 12: Hoeveel niveaus heeft de Islamitische religie?
Vraag 13: Wat betekent al-Islaam?
Vraag 14: Wat is het bewijs dat als het woord al-Islaam algemeen wordt gebruikt, het de gehele religie omvat?
Vraag 15: Wat is het bewijs van de omschrijving van al-Islaam met zijn vijf zuilen als men het gedetailleerd behandelt?
Vraag 16: Wat is de positie van a-Shahaadatayn (de twee geloofsgetuigenissen) in de religie?
Vraag 17: Wat is het bewijs voor de getuigenis dat er geen god is behalve Allaah?
Vraag 18: Wat betekent de getuigenis dat er geen god is behalve Allaah ?
Vraag 19: Wat zijn de voorwaarden voor de getuigenis dat er geen god is behalve Allaah, die degene die het uitspreekt niet helpen behalve als men zich aan elk van deze (voorwaarden) houdt?
Vraag 20: Wat is het bewijs voor de voorwaarde: kennis vanuit het Boek en a-Ssunnah?
Vraag 21: Wat is het bewijs voor de voorwaarde zekerheid (al-yaqien), vanuit het Boek (de Qur’aan) en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (a-Ssunnah)?
Vraag 22: Wat is het bewijs voor de voorwaarde volgen (al-inqiyaad), vanuit het Boek (de Qur’aan) en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (a-Ssunnah)?
Vraag 23: Wat is het bewijs voor de voorwaarde acceptatie (al-Qaboel) vanuit het Boek (de Qur’aan) en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (a-Ssunnah)?
Vraag 24.: Wat is het bewijs voor de voorwaarde zuivere intentie (al-ikhlaas) vanuit het Boek (de Qur’aan) en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (a-Ssunnah)?
Vraag 25: Wat is het bewijs voor de voorwaarde oprechtheid (a-ssidq) vanuit het Boek (de Qur’aan) en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (a-Ssunnah)?
Vraag 26: Wat is het bewijs voor de voorwaarde liefde (al-mahabbah) vanuit het Boek (de Qur’aan) en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (a-Ssunnah)?
Vraag 27.: Wat is het bewijs voor het loyalisme omwille van Allaah en vijandschap omwille van Hem?
Vraag 28.: Wat is het bewijs voor de getuigenis dat Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam de Boodschapper van Allaah is?
Vraag 29: Wat betekent de getuigenis 'Muhammed is de Boodschapper van Allaah'?
Vraag 30: Wat zijn de voorwaarden van de getuigenis dat Muhammed de Boodschapper van Allaah is, en wordt het eerste gedeelte van de getuigenis geaccepteerd zonder dit gedeelte?
Vraag 31: Wat is het bewijs voor het gebed (a-Ssalaah) en de Zakaah?
Vraag 32: Wat is het bewijs voor het vasten?
Vraag 33: Wat is het bewijs voor de Hadj (de bedevaart)?
Vraag 34: Wat is de beoordeling van degene die één van deze (zuilen) ontkent of bevestigt, terwijl hij het nalaat omdat hij hoogmoedig is?
Vraag 35: Wat is de beoordeling van degene die één van deze (zuilen) erkent en vervolgens nalaat wegens luiheid of een (verkeerde) interpretatie?
Vraag 36: Wat is al-Iemaan (het Geloof)?
Vraag 37: Wat is het bewijs dat het (al-Iemaan) de uitspraken en de handelingen omvat?
Vraag 38: Wat is het bewijs van de vermeerdering en de vermindering van al-Iemaan?
Vraag 39: Wat is het bewijs dat de bezitters ervan (al-Iemaan) erin van niveau verschillen?
Vraag 40: Wat is het bewijs dat wanneer het woord al-Iemaan algemeen wordt gebruikt, het de gehele religie omvat?
Vraag 41: Wat is het bewijs dat wanneer het woord al-Iemaan specifiek wordt gebruikt, daarmee de zes zuilen van al-Iemaan bedoeld worden?
Vraag 42: Wat is het globale bewijs van deze zuilen uit het Boek (de Qur'aan)?
Vraag 43: Wat betekent 'al-Iemaanu bi-llaah', het Geloof in Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa?
Vraag 44: Wat is 'Tawhied al-Uloehiyyah' (het monotheïsme van Zijn Godheid)?
Vraag 45: Wat is het tegenovergestelde van 'Tawhied al-Uloehiyyah' (het monotheïsme van Zijn Godheid)?
Vraag 46: Wat is 'a-Shirku-l-akbar' (de grote Shirk)?
Vraag 47: Wat is 'a-Shirku-l-asghar' (de kleine Shirk)?
Vraag 48: Wat is het verschil tussen 'en' en 'daarna' in deze uitdrukkingen?
Vraag 49: Wat is 'Tawhied a-Rruboebiyyah' (het monotheïsme van Zijn Heerschappij)?
Vraag 50: Wat is het tegenovergestelde van 'Tawhied a-Rruboebiyyah' (het monotheïsme van Zijn Heerschappij)?